ĐIỂM NỔI BẬT TẠI HÀ BẮC EDUCATION CENTER

NGÂN HÀNG ĐỀ THI

Hệ thống 789.vn hiện cung cấp hơn 200.000 câu hỏi trắc nghiệm ở 8 bộ môn: Toán, Lý, Hoá, Sinh, Tiếng Anh, Sử, Địa, Công dân cho 3 khối lớp 10, 11, 12 và được cập nhật liên tục mỗi ngày.

 

GIAO BÀI TẬP VỀ NHÀ

Hệ thống giúp giáo viên giao từng bài, từng đề thi cho học sinh toàn lớp theo ma trận mà mình mong chỉ bằng một nút bấm và có thể tiến hành ở bất cứ thời gian nào.

KHẢO THÍ ONLINE

Giúp nhà trường, trung tâm, giáo viên có thể tổ chức nhiều kỳ kiểm tra, kỳ thi thử online trên hệ thống máy tính và smartphone.

Tạo được nhiều lớp/nhóm học, có thể phân chia theo năng lực và tùy chọn đưa học sinh vào lớp để kiểm tra online.

CHẤM ĐIỂM TỰ ĐỘNG

Học sinh kiểm tra trên website hoặc ứng dụng di động thì hệ thống tự động chấm điểm ngay lập tức giúp tiết kiệm 100% thời gian giáo viên chấm điểm