LỊCH KHAI GIẢNG CÁC LỚP HỌC TẠI TRUNG TÂM THÁNG 3/2020

Lưu ý: Trên đây là lịch khai giảng dự kiến các lớp, phụ huynh và học sinh có thể đăng ký lịch học theo nguyện vọng để được sắp xếp lớp phù hợp.